Det svenska informationscentret Luckan grundades i april 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Man ville skapa en finlandssvensk service- och träffpunkt för att betjäna de dåvarande 70000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland.

Den goda idén spred sig sedan och idag finns åtta olika Luckor på tio orter runt om i Svenskfinland. Luckan finns i Åbo, Kimito, Raseborg, Kyrkslätt, Helsingfors, Borgå och Kristinestad (med filial i Kaskö och Närpes) och Karleby. Trots att verksamhetsidén är den samma för alla Luckor är de suveräna och har sin egen ägar- och förvaltningsstruktur.