LUCKORNAS TJÄNSTER

UngInfo Appen

UngInfo hjälper unga att snabbt o enkelt hitta svenskspråkiga tjänster.

Webbtjänster

Våra tjänster på nätet.

Luckan Integration

Luckans Integrations verksamhet

Kulturpost.fi

Prenumerera på information från kulturfältet.

Svenskservice.fi

Svenskspråkig service i Finland

Fyrk.fi

Stipendier & understöd

FIKA

Mentor program

Kulturforum.fi

På Kulturforum.fi hittar du info om evenemang och kulturaktörer.

Kulturjobb i Finland

Välkommen till mötesplatsen för kulturjobb i Finland.

Luckan Barnkultur

Luckans verksamhet för barn

Sluta Panta Chatten

Sluta panta är en nationell chatt för unga.

Fråga.fi

Sluta grubbla, ställ en fråga!

Sommarkompassen.fi

Sommarverksamhet för barn och unga.

Barnkultur på Facebook

Barnkultur nätverket på Facebook

De Ungas Akademi

De Ungas Akademis verksamhet är inriktad på grupputveckling och ledarskap.

Kreativa, delaktiga Finland

Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande.